Wij geloven dat de Bijbel (het Oude en het Nieuwe Testament) het Woord van God is, volledig geïnspireerd en feilloos.

We geloven dat de Bijbel je autoriteit geeft over alle dingen door Geloof in Jezus Christus, en het is onze bron van openbaring, kennis, en verlossing in Jezus Christus.

(Tim 3:16-17/ 1 Petrus 1:21/ Hebreeën 4:12).

 

Wij geloven dat er maar een levende God is, de drie eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest), die gelijk zijn aan elkaar in Godheid, Majesteit, Autoriteit, en Kracht.

Wij geloven verlossing in en door Jezus Christus alleen, en dat Hij het vleesgeworden Woord is en zichzelf heeft geopenbaard aan de wereld. Jezus is compleet God en compleet Mens, en schepper van alle dingen met de Vader, en de Rechter bij het oordeel van alle mensen.

(Colossenzen 1:12-19/ Handelingen 17:31)

 

Wij geloven in de opstanding van Jezus Christus, en nadat Hij tot leven werd gewekt de Hemelen is doorgegaan om het offer te brengen voor de gehele mensheid tot vergeving van zonden. En troont aan de rechterhand van de Vader als Hogepriester.

Wij geloven in de doop en de inwoning van de Heilige Geest, met als Bijbels fundament het spreken in allerlei tongen, met de bekrachtiging om te kunnen getuigen van het werk van Jezus Christus gepaard met allerlei gaven, talenten, en de vrucht van de Geest.

(Hand 1:8/ Hand 10:44-46/ 19:1-6/ 1 Cor 12:5-11/Gal 5:24/ Rom 5:5)

 

We geloven dat Goddelijke Genezing een onderdeel is van de genadegaven en gebruikt wordt om mensen te genezen vandaag de dag door de Heilige Geest.

(Mat 16:17-18/ 1 Cor 2:9-10/ 1 Petrus 2:24, Joh 5:13-16)

 

Wij geloven dat de Heilige Geest onze trooster is en onze helper, op gebied van gebed, intimiteit, fellowship en ons samenzijn als kerk van Jezus Christus.

Grace Worship Centre
Stadscentrum Delden
Het Parochiehuis
Adres
Langestraat 79
7491 AB, Delden
Open
Elke zondag om
10.00u-13.00u!
Vind ons....