Aanpassingen!

Beste mensen, vanwege de maatregelen vanuit de overheid hebben we de tijd van onze eredienst aangepast op de zondagochtend.

Van 10.30u-11.30u houden we eredienst in het Parochiehuis te Delden.

Ook zijn alle activitieiten en evenementen opgeschort tot nader berichtgeving.


Voor iedereen die ons volgt, een warm hart toedraagt en een connectie heeft met onze bediening, we zullen jullie zeker op de hoogte houden met ins & outs van Grace Worship Centre.

Intussentijd volg ons via Facebook en Youtube en bekijk onze Livestreams!


We wensen iedereen Gods Zegen toe voor de komende tijd!