ANBI

Algemene gegevens

Grace Worship Delden
Langestraat 79
7491 AB Delden
0643720854
graceworshipcentre80@gmail.com
RSIN-nummer: 8557 00 750
KvK-nummer: 64517683


Doelstelling Grace Worship Delden

 
Missie

Een Apostolisch mandaat voor de regio om toerusting te geven, te bemoedigen en vrij te zetten. Dit resulteert in een stroom van de vijfvoudige bediening door de lokale kerk en bedieningen heen.

We geloven dat het onze grote opdracht is om mensen te brengen in het koninkrijk van God , om hen te discipelen en hen te brengen in een atmosfeer van ‘Encounter;

 

 
Visie

We zien een Apostolisch-Community Centrum voor toerusting, bevrijding , genezing en herstel. Mensen gaan in hun identiteit wandelen en worden volwaardige zonen en dochters van het Koninkrijk. Ons verlangen is om deze mensen vrij te zetten en te bekrachtigen in hun taak die ze op aarde hebben gekregen van onze Here Jezus Christus.

 


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

 
Ministries

We onderscheiden de volgende ministries : Prayer Now, Kingdom Now, Business Now en Revival Now.

 
 Statuten

In het beleidsplan worden de hoofdpunten uit de statuten opgesomd

 
Financien
 
 Inkomsten

De inkomsten van Graceworship Centre bestaan uit : vrijwillige tienden en offergaven, legaten, erfstellingen en overige baten

 
 Besteding van de geldmiddelen

De geldmiddelen worden besteed aan o.a: samenkomsten, fellowship, vrijwillegers vergoeding pastors, huisvesting, conferenties en diaconaal werk.

 
Bevoegdheden

Hier word beschreven tot welk bedrag het bestuur betalingen mag doen, boeven dit bedrag vindt er overleg plaats tussen bestuur e de Pastors.

 

Klik voor het hier voor het beleidsplan 2024


Beloningsbeleid

 
Pastors

De Pastors ontvangen de maximale wettelijke vrijwilligersvergoeding

 
(Financieel) bestuur

De leden van (financieel) bestuur ontvangen geen beloning.

De leden van (finacieel) bestuur ontvangen geen beloning.


Actueel verslag van activiteiten

 
Erediensten

Gedurende 2023 was er iedere zondag een eredienst , waarin voorgegaan werd door onze Pastors, leden van het apostolisch team en een aantal gastsprekers. 

Speciale erediensten waren er met Pasen en Kerst.

 
Conferenties

In 2023 zijn er een aantal confirenties georganiseerd te weten :

  • Profetic Experience met Klaas van Denderen
  • Driedaags Fusion Conference in samenwerking met Kingdom Ministries uit Schweinfurt (Duitsland)
 
Trainingen

Op woensdagavonden zijn bijbelstudies (foundations) georganiseerd voor de deelgenoten van GWC.

Vanaf 20 mei is er gedurende zeven maandelijkse een gratis training (Empowerment Training) gerorganiseerd voor deelgenoten en andere belangstellenden. De training werd verzorgd door Alex Stekelenburg

 

 
GWC Events

In september was er de gebruikelijke jaarlijkse BBQ voor de deelgenoten.

Het achtjarig jarig hebben we gevierd in november.

 


Financiele verantwoording


 
Budgetplan 2024

Klik hier voor het budgetplan

 


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.