FINANCIEEN

God geeft Zaad aan de zaaier en Brood aan de eter

(Jes 55:10-11)

Wilt u ons helpen en ondersteunen d.m.v een gift:

Uw gift is van harte welkom Uw kunt u gift overmaken naar:

 

 

Banknummer: NL23 ABNA 0611 4811 62 
ten name van: Grace Worship Centre

 

KvK nummer: 64517683

Wij zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent dat de giften die u aan ons doet fiscaal aftrekbaar zijn. Voor meer informatie over deze aftrekbaarheid kunt u terecht bij de Belastingdienst.

 

Algemene informatie over onze ANBI status.

Naam: Grace Worship Centre

Adres: Gebouw De Rots, Slachthuisweg 1b, 7556 AX Hengelo

RSIN: 855700750

Bankrekeningnummer: 

NL23 ABNA 0611 4811 62

 

 

Bestuurssamenstelling. 

Het bestuur bestaat uit voorganger, oudsten en diakenen.

 

Beloningsbeleid.

De bestuurleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

De voorganger ontvangt geen vergoeding voor de prediking, het voorgaan in de eredienst en pastorale werk.

Er zijn geen medewerkers in loondienst.

 

Doelstelling. 

Als Grace Worship Centre hebben we als doel om mensen samen te brengen met eenzelfde levensbeschouwing, om vanuit dat standpunt onze gaven en talenten te gebruiken.

 

Voor verdere informatie over de financiën van onze gemeente kunt mailen naar info@graceworshipcentre.nl